Vi kan gravvård och inskriptioner

Det är mycket som sliter på en gravsten eller gravvård. Väder och vind kan göra att stenens text blir otydlig efter ett par år. Vi förstår vikten av en hållbar sten i hög kvalité, så att ni inte behöver göra om inskriptionen senare.

Ni har redan en befintlig gravvård och behöver hjälp med inskription?

Vi utför detta efter information om kyrkogård, gravnummer och ev. stenens placering. Vi hämtar stenen, rengör den ordentligt och hugger in ny text.

I regel använder man samma typsnitt och bearbetning som tidigare text.

Att tänka på: Hur ser den befintliga texten ut? Behöver den målas om?
Förgyllas?
Renhuggas?

Vi utför renoveringar av befintliga gravvårdar. Såsom tvättning, ommålning  och förgyllning av text och dekor, omhuggning av ytor m.m.

Får inte kompletteringen plats? Vi utför omslipningar och omhuggningar av stenar. Där man tar bort gammal text och slipar om stenen på nytt och återanvänder den!

Lutar er gravvård? Sitter den inte fast? Vi utför nyförankringar, dubbning och riktning av befintliga stenar.

Finns det redan en befintlig gravsten där ni vill komplettera med ett nytt namn gör vi en kostnadsfri analys av stenen för att avgöra om det är möjligt. Ibland kan vi behöva slipa om stenen för att få plats med det nya namnet. Fyll i kontaktforumläret under kontakta oss med namnet på kyrkogården gravvården står, vilken kvartersbetäckning stenen har samt gravens nummer så kontaktar vi er.